น้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าว สรรพคุณและประโยชน์ ของน้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil) คือ น้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมัน คาสิโนเครดิตฟรี จากเนื้อผลของมะพร้าว (Cocos nucifera L.) โดยองค์ประกอบหลัก ของน้ำมันมะพร้าวคือกรดไขมันอิ่มตัว (เกิน 90% ของปริมาณกรดไขมันทั้งหมด) ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้ จะมีขนาดโมเลกุลปานกลาง (Medium chain fatty acid) อย่างเช่น กรดลอริก (Lauric acid) เมื่อรับประทานเข้าไป แล้วจะถูกเผาผลาญได้ดี จึงถูกสะสมในเนื้อเยื่อไขมัน ได้น้อยกว่ากรดไขมันที่มีขนาด โมเลกุลยาว จากการศึกษา พบว่าน้ำมันมะพร้าว ไม่ได้มีผลต่อการลดลงของน้ำหนัก ตัวของกลุ่มผู้ทดลอง (น้ำหนักตัวเท่าเดิม และไม่มีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น) และไม่ได้ทำให้ไขมันชนิดเลว (LDL) เพิ่มมากขึ้น แถมยังช่วยเพิ่มระดับไขมันชนิดดี (HDL) จึงมีผลโดยตรงต่อการช่วยป้องกัน การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอัน เป็นสาเหตุมาจากไขมันเลวลงได้ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ที่จำหน่ายตามท้องตลาดก็คือ น้ำมันที่สกัดมาจากเนื้อมะพร้าว โดยไม่ผ่านความร้อน และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ซึ่งน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ หรือ Virgin coconut oil จะมีลักษณะใส …

น้ำมันมะพร้าว สรรพคุณและประโยชน์ ของน้ำมันมะพร้าว Read More »